Böljan

En prisad skalbagge

Flexibla och ljusa lägenheter, band av balkonger och en grönskimrande fasad som för tankarna till en skalbagge. Böljan belönades med Sveriges Arkitekters Bostadspris 2009. 

Uppdrag
Bostadshus, 81 lägenheter

Priser och utmärkelser
Sveriges Arkitekters Bostadspris 2009
Årets Riksbyggenprojekt 2009

Plats
Båtbyggargatan, Hammarby Sjöstad, Stockholm

Beställare
Riksbyggen

Kontaktperson
Åsa Kallstenius och Sanna Hederus

Publikationer
Arkitektur nr 2 2010

Status
Inflyttat 2008

Team
Sanna Hederus, Åsa Kallstenius, Karin Arnberg, Lukas Narvaja, Helena Wessberg

Foto
Mathias Nero
Karl Brodin

Kv Böljan 4 är ett bostadshus i Hammarby sjöstad och är en del av Kv Lugnet. Arbetet med detaljplanen påbörjades 2003 och byggnaden färdigställdes 2008. Kvarteret är storskaligt med täta urbana rum och hög exploatering. Kv Böljan 4 är kvarterets södra del och består av två 6-vånings lamellhus. Band av balkonger sträcker sig längs både gatu- och gårdsfasader. Gården ligger en halv våning upp från gatan och under gården finns ett garage. Böljan vann Sveriges Arkitekters Bostadspris 2009. Så här löd juryns motivering:

"Längs en huvudgata i Hammarby Sjöstad sträcker sig ett grönskimrande kvarter vars band av balkonger signalerar en bred kontaktyta mellan stad och bostad. I den enskilda lägenheten är inte mycket givet; den väl gestaltade kärnan, med strategiskt placerad köksinredning, badrum och förvaringsenheter, lämnar i övrigt fritt att välja hur rummen disponeras. Med sin stora flexibilitet är bostäderna samtidigt yteffektiva, ljusa och har god tillgänglighet. Fasadernas dekorativa anslag är utfört med lätt hand och bidrar till intrycket av ett bostadskvarter fullt av liv."

Typplan
Lägenhetsplaner

Summering

Levande gaturum
Kvarterets bebodda sockelvåning, de befolkade balkongerna och trapphusen i fasad ger liv och rörelse åt gaturummet.

Skiftande skala
Varje balkong bildar ett eget fack mellan två burspråk vilket bryter det stora kvarterets skala och synliggör den enskilda bostaden.

Flexibilitet
Lägenheten ska gå att förändra över tid och passa olika familjekonstellationer. Inom en och samma enhet erbjuds olika planlösningar.

Sektion
Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera