Kymmendö 4

Bostäder med fokus på social hållbarhet

Centralt i Farsta strand planerar Stockholms stadsmission att bygga bostäder så att fler kan bo bra och bo kvar.

Uppdrag
Bostadshus med hyresrätter

Plats
Farsta Strand, Stockholms kommun

Beställare
Stockholms stadsmission

Storlek

BTA ca 3000 m2

37 lgh och 4 radhus

Status
Förväntat bygglov 2022

Kontaktperson
Åsa Kallstenius, Andrea Brandén

Kod har fått förtroende att hjälpa Stockholm Stadsmission i deras allra första satsning kring att bygga egna social hållbara bostäder till de som behöver det som mest. Projektet är en unik milstolpe i Stockholm Stadsmissions arbete med att skapa en mer tillgänglig bostadsmarknad. Målet är ett levande, hållbart och inkluderande bostadshus som alla har råd att bo i.

Stockholms stadsmissions uthyrningsmodell vänder sig till människor som av olika skäl kan ha svårt att komma in på bostadsmarknaden eller vidare i flyttkedjan. Det är allt från unga, barnfamiljer och äldre som drabbas. Gemensamt är knappa ekonomiska resurser, få kontakter som kan hjälpa till med bostad och för kort kötid i den vanliga bostadskön.

Ambitionen är att bygga för framtiden och skapa en plats där personer kan bo bra och bo kvar – oavsett inkomstnivå. Därför har fokuset varit på mindre, välplanerade lägenheter med målet att upplåta lägenheter till hyror som människor har råd med.

Arkitekturen

Tomten i Farsta strand ligger intill ett idag slumrande torg från 60-talet, en gång planerat som navet i bostadsområdet. De nya bostäderna som har entréer och gemensamhetslokal mot torget, blir ett viktigt bidrag till att åter ge liv till platsen.

Vi har i projektet valt att dela upp byggrätten i två delar. En lägre del med 4 radhus och en högre byggnad med lägenheter i varierande storlek. Entréerna vänder sig mot torget och gården blir en skyddad oas för de boende. Teglet i de befintliga byggnaderna på platsen återkommer i de nya byggnaderna och fokus ligger på att göra det bästa med så små medel som möjligt för att kunna hålla hyrorna nere.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera