Strukturplan för Gustavsberg

Parallellt uppdrag 2016

En modern skärgårdsstad där Gustavsbergs historia och identitet är närvarande och levande – vi kallar det Skärgårdsurbanism!

Uppdrag
Förslag till strukturplan för centrala Gustavsberg

Plats
Gustavsberg, Värmdö

Beställare
Värmdö kommun

Storlek
Ca 84 000 m2 BTA bostäder

Kontaktperson
Sanna Hederus och Magnus Schön

Status
Parallellt uppdrag 2016

Samarbetspartners
Landskapslaget
Trafikutredningsbyrån
Evidens
Structor
Nyréns Arkitektkontor
Sustopia

Titeln ger en föraning om ambitionen i det här projektet, där uppdraget var att ta fram ett förslag till strukturplan för centrala Gustavsberg. Under parollen Skärgårdsurbanism ville vi förvalta Gustavsbergs unika skärgårdsmiljö och utveckla en ny struktur och bebyggelse med en stark karaktär, men med stor varsamhet mot skärgårdslandskapet, naturen och områdets kulturhistoriska värden.

I vårt förslag förespråkade vi en stegvis utbyggnad av området, med stort fokus på att skapa sociala och trygga bostadsområden, nya mötesplatser, inbjudande promenadstråk och ett utbyggt nätverk av gång- och cykelvägar. Urban natur och ekosystemtjänster fick en självklar plats i stadsutvecklingen. Ambitionen var att koppla ihop Gustavsbergs olika delområden i en grön infrastruktur som prioriterar gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. Vi lade även stor vikt vid friluftsliv, motion och sport, med ett modernt idrottstorg som nav för en aktiv, levande stadskärna.

Summering

Koppla ihop centrum
Koppla ihop Porslinsfabriksområdet med Gustavsbergs centrum till ett sammanhängande centrumområde

Mobilitet
Nya gång- och cykelmöjligheter med fokus på gröna stråk för den promenerande människan

Ta vara på det befintliga
En varsam utveckling som bygger vidare på det som redan finns

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera