Ålgrytevägen

Strukturplan i Bredängs miljonprogram

En framåtblickande arkitektur med hållbarhet i fokus, solpaneler på tak och träbyggnad – det är några av beståndsdelarna i den strukturplan som vi tagit fram för Ålgrytevägen i Bredäng, på uppdrag av Exploateringskontoret. Projektet är en del av det stora stadutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen.

Uppdrag
Strukturplan

Plats
Bredäng

Beställare
Exploateringskontoret, Stockholms stad

Kontaktperson
Sanna Hederus, Magnus Schön

Status
Planskede


En central del i uppdraget har varit att hitta ett respektfullt förhållningssätt till Bredängs befintliga struktur, skala och arkitektoniska uttryck, då området har ett högt kulturhistoriskt värde. Därtill ska ekosystemtjänster värnas och utvecklas, och mångfalden i både bostadsbestånd och offentliga rum ska tillgodoses. Kod Arkitekter vann upphandlingen i tuff konkurrens med några av branschens största arkitektkontor. I teamet ingår landskapsarkitekten och stadsplaneraren Veronika Borg som har mångårig erfarenhet av komplexa stadsbyggnadsprojekt, Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter och Magnus Schön, arkitekt, landskapsarkitekt och hållbarhetsstrateg på Kod Arkitekter.

Strukturplan

Trädäng – en ny årsring till i trä

För att den nya bebyggelsen ska förhålla sig till omgivningen på ett respektfullt sätt har byggnaderna fått en gestaltning som följer och framhäver topografin på platsen. Kvarteren hålls samman av en repetitiv gestaltning, samtidigt som en individuell detaljering ger varje byggnad en egen karaktär. Naturen tar plats i strukturen genom siktlinjer, parker, gårdar och gatumiljöer.

Hållbarhet i fokus

Arkitekturen har utformats utifrån ledorden naturnära, robust, varm och gemenskapsbyggande. Stadsdelen ska möta framtidens utmaningar, taken förses med solpaneler och byggnaderna föreslås byggas i huvudsak av trä för att reducera växthusgasutsläpp.

Gatufasad

Lameller visar gavlarna mot Ålgrytevägen och skapar en vinkelrät relation till de befintliga husen

Ett varierat taklandskap och och sammanhållen bebyggelse i olika höjd som följer och framhäver topografin på platsen

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera