Ålgrytevägen

Strukturplan i Bredängs miljonprogram

För Exploateringskontorets räkning tar Kod Arkitekter fram en strukturplan för Ålgrytevägen i Bredäng. Projektet är en del av det stora stadutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen som har stort fokus på social hållbarhet.

Uppdrag
Strukturplan

Plats
Bredäng

Beställare
Exploateringskontoret, Stockholms stad

Kontaktperson
Sanna Hederus, Magnus Schön

Status
Planskede

En central del i uppdraget är att hitta ett respektfullt förhållningssätt till Bredängs befintliga struktur, skala och arkitektoniska uttryck, då området har ett högt kulturhistoriskt värde. Därtill ska ekosystemtjänster värnas och utvecklas, och mångfalden i både bostadsbestånd och offentliga rum ska tillgodoses. Kod Arkitekter vann upphandlingen i tuff konkurrens med några av branschens största arkitektkontor. I teamet ingår landskapsarkitekten och stadsplaneraren Veronika Borg som har mångårig erfarenhet av komplexa stadbyggnadsprojekt, Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter och Magnus Schön, arkitekt, landskapsarkitekt och hållbarhetsstrateg på Kod Arkitekter.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera