Skofabriken

Återbruk och biologisk mångfald på innergård i Hornstull

I samband med upprustning och dränering av husgrunder i kvarteret Släggan, som även går under namnet Skofabriken, har innergården fått nya tillägg av urbana ekosystemtjänster som ger bättre förutsättningar för biologiskt liv och mer mångfald.

Uppdrag
Landskapsgestaltning av innergård

Plats
Hornstull, Stockholm

Beställare
Bee Urban

Kontaktperson
Magnus Schön

Status
Färdigställt 2022

Projektet är det första att genomföras i en lång rad samarbeten med BeeUrban där Kod Landskap ger arkitektonisk form till urbana ekosystemtjänster. Båda företagen delar en stark gemensam värdegrund i att återknyta människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden.

Utgångsläget var en innergård med golv av storgatsten kantad av äldre tegelbyggnader som för tankarna till stadens industrihistoria. Genom att addera det vi kallat ”gröna mattor” – växtbäddar med en varierad flora – var ambitionen att göra gården mer livfull både biologiskt och för människorna som arbetar i byggnaderna. Precisa och strategiskt placerade urtag av storgatstenen öppnar upp nya jordytor som kan fyllas med frodig grönska som anpassas både till skugga och sol beroende på läge. Artrikedomen ökar samtidigt som mat till pollinerande insekter och boplatser till fåglar och marklevande insekter adderas. Den överblivna storgatsten har återanvänts till att mura upphöjda växtbäddar som samspelar med gårdens lutning. Innergården behåller i övrigt sin stenläggning, möblering och sin funktion som uterum för lunch-häng och temporära evenemang.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera