Skolutredningar Sundsvall

Strategisk arkitektur i tidiga skeden

När framtidens skollokaler ska utformas – hur kan platsens potential, användarnas perspektiv och den moderna pedagogikens förutsättningar redan från början flätas ihop och skapa ramar? För oss handlar det om att vi redan i tidiga, strategiska skeden är med och bidrar med vår kunskap och perspektiv.

Uppdrag
Skolor

Plats
Sundsvall

Beställare
Sundsvalls kommun, Drakfastigheter

Kontaktperson
Solmaz Beik, Sanna Hederus

Status
Utredningar och skisser

Att tillskapa nya och rusta upp befintliga skollokaler kommer att vara investeringar som många kommuner i Sverige står inför de kommande åren. För många kommuner var det flera årtionden sedan man beställde och byggde nya skollokaler - varför man nu står inför att forma visioner och processer anpassade till samtidens moderna skolprogram. Här ser vi hur vi som arkitekter kan bidra med våra strategiska färdigheter, vår förmåga att omsätta program till byggnad och vår kunskap kring relationen mellan rummet och användningen.

När nu Sundsvalls kommun står inför en rad satsningar på stadens skolor, har vi på Kod fått möjligheten att redan i de tidiga skedena vara involverade och hjälpa utifrån vår kompetens. I nära samarbete med kommunen arbetar vi bland annat med analys och strategiska utvärderingar av tomt och program, brukardialog med verksamheter, stöd i framtagande av lokalprogram och skisser på utformning. Framöver ser vi fram emot att fortsätta samarbetet mot färdigställande av kommunens nya skolor.  

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera