Utvecklingsbara Trähus

Bostadsbyggnader som kan anpassas över tid

Hur ritar och bygger vi bostäder i en cirkulär ekonomi? I det här innovationsprojektet har vi sökt ett svar på en av de viktigaste frågorna vår bransch står inför just nu.

Uppdrag
Innovationsprojekt i egen regi

Finansiär
Projektet har fått stöd av Boverket

Kontaktperson
Johan Hällgård

Status
Pågående projekt

Utvecklingsbara Trähus är ett industrialiserat bostads- och byggkoncept för flerbostadshus i trä, som är designade för att enkelt kunna utvecklas över tid och bidra till mer cirkulära resursflöden. Projektet började som ett innovationsprojekt med stöd från Boverket och har nu resulterat i ett bostadskoncept paketerat i en handbok. Konceptet bygger på fyra huvudstrategier:

1. Möjliggör delningsarkitektur
En strategi för att skapa mer livskvalitet genom att erbjuda fler rum för aktiviteter och gemenskap nära hemmet, samt möjliggöra för boendeformer där man delar på gemensamma ytor.

2. Bygg för utvecklingsbarhet över tid
För att bygga långsiktigt hållbart behöver byggnader kunna utvecklas och omformas under hela sin livslängd.

3. Cirkulär ekonomi i ett bostadskvarter
Bostadskonceptet ska stödja och fungera som en motor för kollaborativ konsumtion, cirkulära resursflöden och cirkulära affärsidéer.

4. Träbyggnad och kvalitet
Använd förnyelsebara material i byggtekniska lösningar som är enkelt uppbyggda. I ett hållbart träbyggnadssystem behöver alla ingående byggkomponenter analyseras utifrån sin livscykel och hur delar kan separeras, återbrukas eller återvinnas.

En noggrant beskriven gestaltningsprocess

I handboken för konceptet läggs stor fokus vid hur de fyra strategierna kan implementeras i en traditionell projektprocess. En gestaltningsprocess finns därför beskriven för konceptet, med definierade mål för avgörande nyckelfaktorer, vilka bland annat inkluderar färdiga designprinciper för strukturen i ett typkvarter.

Konceptbild: Utvecklingsbara bostäder som erbjuder hållbara livskvalitéer, underlättar ett cirkulärt beteende och ökar en social interaktion mellan människor.

Gestalta för hela livscykeln – stor potential för ombyggnad

Centralt för gestaltningsarbetet är att det ska omfatta hela livscykeln. Ett flexibelt och industrialiserat byggsystem i design- och byggfasen behöver fortsätta att vara modifierbart och separerbart även efter byggnation. Utvecklingsbara Trähus har tagit höjd för det, vilket gör konceptet mycket väl lämpat för ombyggnad, samtidigt som det har en stor innovationspotential vad gäller nedmontering, återbruk och återvinning.

Vill du veta mer?

Vårt mål är att konceptet Utvecklingsbara Trähus ska leda till väl genomförda husprojekt i trä, gestaltade med omtanke om hela livscykeln. Vill du vara med i utvecklingen? Välkommen att kontakta oss!

Johan Hällgård
Projektledare, byggnadsingenjör
[email protected]
0738-23 88 73

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera