Vattentornsparken, Södra kvarteret

Stadskvarter med gröna mellanrum

Ett parknära stadskvarter där kombinationen av högkvalitativa bostäder och gröna, mötesorienterade stadsrum ger goda förutsättningar för ett aktivt, stimulerande och hållbart vardagsliv.

Uppdrag
Detaljplanearbete för 162 bostäder samt förskola och lokaler

Plats
Ulleråker, Uppsala

Beställare
ByggVesta

Storlek
Ca. 13 000 m2 BTA

Kontaktperson
Sanna Hederus

Status
Detaljplaneskede

Kommunens vision för det framtida Ulleråker är en tät och grön stadsdel, där stadens puls och naturens lugn möts och samspelar i omsorgsfullt utformade stadsrum. Med inspiration från de klassiska parkområdena i stadsdelens sjukhusmiljö skapas en kvartersstruktur där byggnaderna har en friare placering i närhet till parken – vilket ger en resning och tyngd. Kvarterets stadsbyggnadsidé bygger på att tillföra mindre stadsrum som komplement i den täta, högt exploaterade staden. ”Gröna mellanrum” i form av entrétorg med mikroparker som bildar en övergång mellan privat och offentligt.

Summering

Gröna mellanrum
Öppna upp kvarteret för att få sol och luft, tillföra mindre stadsrum i mänsklig skala och ansluta till befintlig bebyggelse.

Anpassning till terräng
Följa terrängen och börja högt för att sedan trappa ner i terrängens riktning och därefter stiga uppåt igen. Kvarteret anpassas för att göra det bästa av platsens förutsättningar och mötet mellan stad och park.

Ge plats åt det sociala livet
Gemensamma funktioner ger ett socialt fokus. Entréer och entrétorg bjuder in till möten och främjar socialt liv, både i sin utformning och i sitt läge.

Illustrationsplan

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera