Paradiset

En medeltida tolkning av Huddinge centrum

Vad kan vi lära av medeltiden? När Huddinge Centrum genom en inbjuden arkitekttävling efterfrågade ett modernt landmärke vände vi blicken mot medeltiden och såg möjligheten att samtidigt bygga stad.

Uppdrag
Utveckling av Huddinge centrum med nya torg, kontor, kultur- och bostadshus

Storlek
Totalt 38 000 m² BTA

Priser och utmärkelser
1:a pris i inbjuden tävling 2012

Plats
Kv. Paradiset, Huddinge

Kontaktperson
Sanna Hederus

Beställare
Huge Fastigheter

Status
På Ritbordet 2012

Vårt vinnande förslag är enligt juryn ”en hyllning till Huddinge Centrum”. Det ”skapar nya stråk och torgrum som tydligt binds samman med den befintliga strukturen”.

Nya kvarteret Paradiset rymmer kultur, butiker, bostäder och kontor. Byggnaderna är utformade för människors möten och liv på gator och torg, likt en medeltida stad där helheten är starkare än byggnaderna var för sig.

Sekvenser av överlappande stadsrum binder samman gammalt och nytt och skapar rörelser som leder vidare, in och runt. Kvarteret öppnar nya entréer till Huddinge Centrum.

Två nya torg kopplar samman stadsrum

Summering

Sammankoppling av torgrum
Bygga vidare på och förstärka dagens levande utomhuscentrum och skapa nya kopplingar som hanterar Huddinge Centrums framtida utveckling.

Kontraster
Ett högt landmärke som kombineras med tät, låg bebyggelse är en samtida vidareföring av centrumets nuvarande karaktär och skapar ett varierat rum som verkar i flera skalor.

Ett varierat stadsgolv
Att tillföra publika verksamheter runt kvarteren som aktiverar gator och torg. En utåtriktad, horisontell organisation av butiker, kommunal verksamhet, bostäder och kultur i gatuplan ger Huddinge Centrum nya, attraktiva framsidor.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera