Växa i Vega

Mångfald och variation i mänsklig skala

Med vårt förslag till nya bostadskvarter i Vega vill vi bidra med tillit och gemenskap.  Ett grönt kvarter där det är lätt att välja ett hållbart liv.

Uppdrag
Markanvisningstävling för kvarter med 160 lägenheter

Plats
Vega, Haninge kommun

Betällare
Magnolia Bostad

Storlek
ca 10 200 m 2 BTA

Kontaktperson
Sanna Hederus

Status
Förslag i markanvisningstävling, 2016

Utformningen av Växa i Vega handlar om hur vi skapar tillit till varandra – och hur rumsliga förutsättningar stödjer detta. Stadens och grannskapens egenskaper har stor betydelse för invånarnas individuella möjligheter, likaså att skapa de grundläggande förutsättningarna för ett hälsosamt, jämställt och meningsfullt liv och att skapa trygghet på samhällsnivå.

Med vårt förslag till nya bostadskvarter i Vega vill vi bidra med tillit och gemenskap. Tanken är att tillföra mångfald och variation i en mänsklig skala för de boendes bästa med öppenhet och trygghet i entréplan och goda bostäder. Ett grönt kvarter där det är lätt att välja ett hållbart liv.

Fasader

Summering

Social hållbarhet
Ljusa, öppna trapphus, mötesplatser och funktioner för trygghet, tillit och socialt liv

Urban natur
Ekosystemtjänster integrerade i kvarterets regn- och vinterträdgårdar, parkourpark och takterrass

Mångfald och variation
Varierade hushöjder, bostadstyper och fasaduttryck. En mångfald av boendeformer för olika behov och förutsättningar

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera