Växa i Vega

Mångfald och variation i mänsklig skala


Utformningen av Växa i Vega handlar om hur vi skapar tillit till varandra – och hur rumsliga förutsättningar stödjer detta. Stadens och grannskapens egenskaper har stor betydelse för invånarnas individuella möjligheter, likaså att skapa de grundläggande förutsättningarna för ett hälsosamt, jämställt och meningsfullt liv och att skapa trygghet på samhällsnivå.

Med vårt förslag till nya bostadskvarter i Vega vill vi bidra med tillit och gemenskap. Tanken är att tillföra mångfald och variation i en mänsklig skala för de boendes bästa med öppenhet och trygghet i entréplan och goda bostäder. Ett grönt kvarter där det är lätt att välja ett hållbart liv.

Vad vi ville uppnå

Social hållbarhet

Ljusa, öppna trapphus, mötesplatser och funktioner för trygghet, tillit och socialt liv

Urban natur

Ekosystemtjänster integrerade i kvarterets regn- och vinterträdgårdar, parkourpark och takterrass

Mångfald och variation

Varierade hushöjder, bostadstyper och fasaduttryck. En mångfald av boendeformer för olika behov och förutsättningar

Sektion

Situationsplan

Fler projekt