Botanicum

Prinsessan i den sovande skogen

Botanicum är vårt förslag till ombyggnad av en laboratoriebyggnad till undervisningslokaler och forskarkontor. Genom att nyttja befintlig stomme men vända på funktioner skapas nya arbetsmiljöer med plats för enskilt arbete, gemensamma möten och kommunikation.

Uppdrag
Förslag till ombyggnad av befintlig institution. Parallellt uppdrag.

Plats
Lilla Frescati, SU

Beställare
Akademiska Hus, Stockholm

Kontaktperson
Sanna Hederus

Status
Under bedömning

Förslaget visar på hur den gamla laborationsbyggnaden kan väckas ur sin Törnrosasömn. Få, men precisa, snitt i bjälklag underlättar för rörelse och ger rymd samt lyfter fram skönheten i denna enkla men vackra byggnad som länge gömt sig under ekarna i Frescati.

Vi föreslår att Botanicum i de nedre två planen öppnas upp mot omvärlden med undervisningslokaler och plats för möten och studier. De övre planen görs om till en flexibel arbetsplats i tre plan där forskning kan bedrivas på olika sätt och i olika konstellationer. Vindsplanet omvandlas till forskarrum. Vårt förslag bygger på att använda husets befintliga stomme och utifrån den skapa rum anpassade för olika sorters arbete.

En ny struktur organiserad med ett centralt rum i kärnan, mindre rum mellan befintliga pelare och arbetsrum i fasad. Vi vänder husets struktur "ut och in" och får istället för långa smala korridorer stora rum med rymd och ljus. Strukturen är generell och fungerar för både undervisning- och kontors/forskningsplanen, och möjliggör ett flexibelt användande av byggnaden över tid. Huvudtrapphuset hamnar mer centralt än idag och blir ett naturligt nav för både södra och norra delen av huset.

Sektion

Summering

Generalitet
En ny generell struktur för fler flexibla arbetsplatser och rumsstorlekar. Ytan används mer effektivt än idag och ger möjlighet till att arbete på olika platser

Öppningar
Vertikala öppningar i kärnan för kontakt mellan våningsplanen och öppningar i fasad för större ljusintag och bättre kontakt med omvärlden.

Aktivt flöde
Korridorer ersätts av rymliga aktivitetszoner för kommunikation, social samvaro och gemensamt arbete. Vi vänder husets struktur ut och in och får istället för långa smala korridorer stora rum i kärnan och möjlighet till både undervisning och arbetsplatser i fasad.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera