Villa Eder-Hederus

Tillbyggnad i massivträ som samspelar med befintligt hus


Vad vi ville uppnå

En tillbyggnad som samspelar med befintligt hus

Tillbyggnaden knyter an till det befintliga huset i skala, färg och material. Tillsammans bildar de en ny sammanhängande volym

Utforska träets möjligheter

Stomme i befintligt hus av trä. Tillbyggnad av massivträ med fasadbeklädnad och interiöra ytskikt i plywood

En bostad där naturen är närvarande

Stora fönster ger en rik kontakt med den omkringliggande naturen

Situationsplan

Sektion

Entréplan

Plan 2

Fler projekt