Villa Eder-Hederus

Tillbyggnad i massivträ som samspelar med befintligt hus

Att bygga till ett torp med anor från 1850-talet är inte det lättaste. Det här projektet är anpassat till det befintliga husets skala och detaljering, den befintliga trädgården och läget i dalgången mellan höga ekar. Villa Eder-Hederus nominerades till Träpriset 2016.

Uppdrag
Villatillbyggnad

Storlek
90 m² BTA

Priser och utmärkelser
Nominerad till Träpriset 2016

Plats
Saltsjö-Boo

Kontaktperson
Sanna Hederus, Kod Arkitekter
Josef Eder, General Architecture

Beställare
Privat

Status
Färdigställt 2013

Team
Sanna Hederus och Josef Eder

Foto
Mikael Olsson
Åke E:son Lindman

Huset ligger i Kummelnäs utanför Stockholm och är ett av de äldsta i området. Det är hem åt Kods chefsarkitekt Sanna Hederus och hennes man Josef Eder, och projektet genomfördes i samarbete med General Architecture.

Tomten har sin form av landsvägens sträckning som letat sig fram längs dalgångens sida och mellan stora ekar. Torpet är byggt av liggtimmer på en rejäl stensockel. 1909 byggdes det till med ramverk och spånfyllda fack. På 60-talet blev huset sommarbostad och hanterades lite hårdhänt. I första renoveringen 2005 fick huset ny panel och gamla, nya och nygamla fönster och fasaddetaljer målades med en sammanhållande grå linoljefärg.

Tillbyggnaden klamrar runt torpet i ett hörn för att maximalt framhäva den gamla huskroppen och dess fina placering på tomten. Entrén har flyttats till den nya delen som ligger i den gamla landsvägens sträckning. Entrérummet är idag husets nav med kök i den gamla delen och vardagsrum i den nya. Vardagsrummet är sänkt för att landa i trädgården nedre nivå. Trappor till husdelarnas respektive övervåningar leder till sovrum.

Den nya huskroppen, den gamla och uthuset bildar tillsammans flera trädgårdsrum, entréplats och bakgård. Nybyggnaden är konstruerad av massiva träelement av gran. Insidans väggar är lämnade obehandlade. Fönster och dörrar av furu med fönsterbänkar av marmor. Golvet är belagt med marmor och heltäckningsmatta av ull. Innertaket mörkt grått.

Ytterväggsskivorna av massivträ är isolerade med skivor av träfiber. Hela utsidan är målad i grå linoljefärg. Nybyggnadens fasaddetaljering anknyter till ursprungsbyggnadens locklistpanel men har utförts med skivor av plywood och listverk med en ny rytm. Förhållningssättet till det befintliga är att underordna sig platsen - läget i dalgången mellan höga ekar, den gammeldags trädgården och det befintliga husets skala och detaljering men att också pröva nya tekniker i kombination med äldre. Viktigt var också att öppna bostadens rum mot himmelljus och takkronor samt tillföra rymd som komplement till torpets små bostadsrum.

Summering

En tillbyggnad som samspelar med befintligt hus
Tillbyggnaden knyter an till det befintliga huset i skala, färg och material. Tillsammans bildar de en ny sammanhängande volym

Utforska träets möjligheter
Stomme i befintligt hus av trä. Tillbyggnad av massivträ med fasadbeklädnad och interiöra ytskikt i plywood

En bostad där naturen är närvarande
Stora fönster ger en rik kontakt med den omkringliggande naturen

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera