Elastiska Hem
Ett framtida boende byggt på gemenskap


 • Uppdrag

  Utvecklingsprojekt i egen regi om hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö

 • Status

  Vision / pågående arbete

  Kontaktperson

  Pernilla Ivarsson

 • Plats

  Ej platsspecifik i nuläget

  Finansiär

  Projektet har fått stöd från Vinnova.

TRE SAMMANFATTANDE PUNKTER


Mångfald

En möjlighet för människor med olika inkomster, åldrar, kulturer och behov att bo på samma plats

Social hållbarhet

Möjligheten till social gemenskap och samarbete – men också till avskildhet – skapar tillit, trygghet och sammanhang

Resiliens

En elastisk boendeform som kan anpassa sig till förändringar i privatlivet och samhället

Om projektet


Tänk dig ett bostadshus som anpassar sig efter ditt liv – istället för tvärtom. Där du slipper flytta trots att du behöver en annan bostadsstorlek och andra funktioner. Med utvecklingsprojektet Elastiska Hem vill Kod Arkitekter undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö och motverka segregation.

 

Ny upplåtelseform

En grundtanke i projektet är en förändrad upplåtelseform där bostadskostnaden kan bli lägre om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. Ett flerbostadshus där du kan hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov. En digital ”parallellvärld” som förenklar kommunikation, delande och administration.

Delande

 

 

Sammanför positiva samhällstendenser

Projektet tar till vara på en rad positiva tendenser i samhällsutvecklingen och integrerar dem i ett koncept: ökad digitalisering, delnings- och cirkulär ekonomi, civilt samhällsengagemang, ett ökat intresse för delat boende.

 

 

 

 

 

 

Normkritiskt förhållningssätt

Elastiska Hem ser bortom rådande bostadsindelning. Ambitionen är att tvärvetenskapligt undersöka hur en ny boendeform, byggd på ett elastiskt och hållbart tankesätt, skulle kunna ta sig an stora sociala samhällsfrågor som ensamhet, segregation och psykisk ohälsa – samtidigt som bostadsbeståndet utvecklas.

 

 

 

 

 

 

En elastisk syn på delande

Vad vi är beredda att dela med andra är personligt och föränderligt. I Elastiska Hem är delandet därför flexibelt. Till exempel kan ett par som får barn hyra till ett extra rum, och en familj med bonusbarn kan hyra ett extra rum varannan vecka. Andra saker kan också delas: till exempel vaktmästartjänster som behövs i huset.

illustrationer sammanslagna

Koncept


Aktuella aktörer


Projektparter i Vinnova, “Utmaningsdriven innovation, steg 1”:

Boklok
Ericsson
Green Leap, KTH
Hyresgästföreningen
Igeia Health Lab
ModigMinoz
Stiftelsen Stora Sköndal
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Stockholms stad
Usify
Telge Bostäder (har tillkommit efter inlämnad Vinnova-ansökan)

 

Nyhetsarkiv