Elastic Home / Elastiska Hem

Ett framtida boende byggt på delningsekonomi


I innovationsprojektet Elastiska Hem utvecklas en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande. Tre prototyper ska tas fram, som kombinerar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering. Syftet är att effektivisera ytanvändning, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden.

Projektets uttryckliga syfte är att bidra till att nummer 11 av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppfylls: ”Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”.

Elastiska Hem är initierat av Kod Arkitekter och drivs i samarbete med 21 projektparter med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova, inom programmet Utmaningsdriven innovation. Elastiska Hem har tidigare genomgått steg 1 i programmet, och i december 2018 inleddes steg 2, som ska pågå i två år. Projektet har en totalbudget om ca 20 miljoner kronor, Vinnova finansierar ca 10 miljoner och de deltagande parterna resten.

Elastiska Hem leds av Kod Arkitekter i samarbete med:

Usify
Kairos Future
Bio Bo
KTH Arkitektur
Green Leap, KTH
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent
Kollektivhus Nu
Ebab
Ericsson
BoKlok Housing
Stena Fastigheter
Telge Bostäder
Boverket
Bo Tillsammans
Fastighetsägarna Stockholm
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholm stad
Trygg-Hansa
Vitec

Nyhetsarkiv

Printartiklar:

Elastiska Hem breddar bostadsutbudet (Allmännyttan mot år 2030, SABO, publikation)
Att spränga gränserna för det vi tror är möjligt (Bo tillsammans, nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU)

Webbartiklar och blogginlägg:

Nya miljoner till forskning inom arkitektur
Ny Vinnova-ansökan klar för Elastiska Hem
Elastiska Hem ställs ut i New York
Elastiska Hem – vårsummering!

Medialt intresse för Elastiska Hem

Välbesökt ”låda” om elastisk boendeform

Elastiska Hem får Vinnova-finansiering
Kod håller låda: Elastiska Hem
Elastiska Hem – Kods nya utvecklingsprojekt!

Fler projekt