Mönsterskrivaren

Högt i tak i UrsvikUppdrag

Flerbostadshus med 26 lägenheter

Plats

Ursvik, Sundbyberg

BESTÄLLARE

FFAB, Fastighetsförädlarna AB

STORLEK

Ca. 1800 m2 BTA

KONTAKTPERSON

Sanna Hederus

STATUS

Bygglovsskede

Om projektet


Mönsterskrivaren är ett mindre flerbostadshus med arkitektonisk kvalitet i fokus; gedigna material, bostäder med rymd och ett robust och konsekvent formspråk. Huset är uppdelat i två tydliga volymer, en i två våningar och en i fyra. Eftersom byggnaden upptar största delen av tomtens yta har den lägre byggnaden försetts med en gemensam takterrass för att kompensera avsaknaden av gård. Takterrassen har utformats för bästa möjliga solläge.

Byggnadens robusta uttryck kontrasteras av fasadens färgskala i ljust tegel och fönster i trä. Flera av lägenheterna i Mönsterskrivaren har rejäl takhöjd och rymmer då också en loftvåning vilket ger stor rymd och möjligheter i bostaden. Ambitionen med denna ökade flexibilitet är ett hem där man trivs och kan förändra sin familjesituation utan att flytta. Bostaden i bottenvåningen mot gatan har potential att utvecklas till verksamheter om behovet skulle uppstå i framtiden.

Vad vi vill uppnå


EN KONSEKVENT BYGGNAD

Byggnaden har ett robust och konsekvent arkitektoniskt uttryck och ett tydligt fokus på hög kvalitet i material och gestaltning.

BOSTÄDER MED RYMD

De flesta lägenheterna har högt i tak och rymmer då också en loftvåning, vilket ger bostäder med stora fönsterpartier och mycket rymd.

AKTIVT TAK

Eftersom tomten i princip saknar gård är hela den lägre byggnadskroppens tak en gemensam takterrass med odlingar och grillplats.

Typplan


Sektioner


Situationsplan


Liknande projekt