Skärgårdsurbanism
Strukturplan för Gustavsberg


 • UPPDRAG

  Förslag till strukturplan för centrala Gustavsberg

  PLATS

  Gustavsberg, Värmdö

  BESTÄLLARE

  Värmdö kommun

 • STORLEK

  Ca 84 000 m2 BTA bostäder

  KONTAKTPERSON

  Sanna Hederus och Magnus Schön

  STATUS

  Parallellt uppdrag 2016

 • SAMARBERTSPARTNERS

  Landskapslaget
  Trafikutredningsbyrån
  Evidens
  Structor
  Nyréns Arkitektkontor
  Sustopia

TRE SAMMANFATTANDE PUNKTER


KOPPLA IHOP CENTRUM

Koppla ihop Porslinsfabriksområdet med Gustavsbergs centrum till ett sammanhängande centrumområde

MOBILITET

Nya gång- och cykelmöjligheter med fokus på gröna stråk för den promenerande människan

TA VARA PÅ DET BEFINTLIGA

En varsam utveckling som bygger vidare på det som redan finns

Situationsplan


Utvecklingsförslag