Skärgårdsurbanism

Strukturplan för GustavsbergUPPDRAG

Förslag till strukturplan för centrala Gustavsberg

PLATS

Gustavsberg, Värmdö

BESTÄLLARE

Värmdö kommun

STORLEK

Ca 84 000 m2 BTA bostäder

KONTAKTPERSON

Sanna Hederus och Magnus Schön

STATUS

Parallellt uppdrag 2016

SAMARBERTSPARTNERS

Landskapslaget
Trafikutredningsbyrån
Evidens
Structor
Nyréns Arkitektkontor
Sustopia

Vad vi ville uppnå


KOPPLA IHOP CENTRUM

Koppla ihop Porslinsfabriksområdet med Gustavsbergs centrum till ett sammanhängande centrumområde

MOBILITET

Nya gång- och cykelmöjligheter med fokus på gröna stråk för den promenerande människan

TA VARA PÅ DET BEFINTLIGA

En varsam utveckling som bygger vidare på det som redan finns

Situationsplan


Utvecklingsförslag


Liknande projekt