Solar Plexus

Sociala rum med solen i centrumUppdrag

Förslag till stadsplan för tre bostads- och kontorskvarter

Plats

Kista Science City, Stockholm

Beställare

Klövern och Stockholms stad

Storlek

Ca 78 000 m2 BTA

Kontaktperson

Åsa Kallstenius och Lukas Narvaja

Status

Förslag i parallellt uppdrag, 2016

Om projektet


Ambitionen har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, kommersiella lokaler, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden.

Solen är projektets kärna; byggnaderna har en friare form jämfört med traditionella kvartersblock, anpassad för att skapa bästa möjliga solförhållanden på kvarterens torg, gårdsytor och grönområden.

Allt för att stärka området med nya värden i form av sociala och levande mötesplatser.

Tre exempel: vad vi ville uppnå


GRÖNSTRUKTURER

Offentlig stadspark som binder ihop kvarteren. Gröna bostadsgårdar med odlingar och biotoptak som bidrar till den biologiska mångfalden.

AKTIVITET DYGNET RUNT

Ett rikt utbud av blandade funktioner och verksamheter; butiker, restauranger, kontor, bostäder, parker och torg. Lokaler för hälsa, sport och kultur. En aktiv stadsmiljö med liv och rörelse dygnet runt.

SOCIAL HÅLLBARHET

Sociala mötesplatser, dygnet runt-bemannade receptioner och optimerat ljusinsläpp ger trygghet i kvarteret.

Situationsplan


Kod


SOLUR

”Solen är cental för kvarterens utformning. Bostadstornen fungerar som en slags solur som aktiverar olika delar av kvarteret vid olika tidpunkter av dygnet.”

Liknande projekt