Sommarhus i Stockholms skärgård

Trähus i samklang med skog och havUPPDRAG

Sommarhus

PLATS

Stockholms norra skärgård

BESTÄLLARE

Privat

STORLEK

145+65 m2 BTA

KONTAKTPERSON

Åsa Kallstenius

STATUS

Färdigställt 2016

TEAM

Åsa Kallstenius, Maja Westman och Magnus Schön

Om projektet


I det här projektet ville vi skapa ett attraktivt sommarboende, anpassat för att ge maximala förutsättningar för en rik kontakt med de vackra omgivningarna; havet och naturen. Genom sin form, fönstersättning och rummen och uteplatsernas placering är huset anpassat för att ge så goda utblickar mot vattnet som möjligt. Siktlinjerna är också noga kalkylerade för att undvika vy mot det närliggande kärnkraftverket. En ovanlig detalj i projektet är den mindre stuga som redan fanns på platsen och som bevarades och via taket kopplades ihop med det nya större huset. Huset är en träbyggnad – ett självklart materialval utifrån denna naturnära plats. Platsens förutsättningar har format byggnaden – den långsmala formen överbygger nivåskillnader och placerar bostadens sociala rum där utsikten är som bäst. Genom bl.a. sadeltak och takutsprång har huset också anpassats efter svensk sommar – det funkar i alla väderlekar!

Tre exempel - vad vi ville uppnå


NY HELHET

Att utifrån ett befintligt hus på platsen skapa en ny helhet

EN VARIATION AV SOCIALA RUM

En plats för hela släkten att samlas på, i olika konstellationer, i olika aktiviteter, både ute och inne

SIKTLINJER

Rummen och uteplatserna är placerade för att ge så god utsikt mot vattnet som möjligt

Entréplan


Liknande projekt