Telestaden

Resilient stadsbyggnad i Farsta

Vi tog fram ett förslag till ny stadsplan för Telestaden i Farsta – och utvecklade samtidigt en metod för resilient stadsbyggnad.

Uppdrag
Förslag till strukturplan

Plats
Telestaden, Farsta

Beställare
Rikshem och Ikano Bostad

Kontaktpersoner
Sanna Hederus, Magnus Schön

Status
Förslag i parallellt uppdrag 2016

I vårt förslag till stadsplan för Telestaden arbetade vi utifrån begreppet resiliens, vilket förenklat kan beskrivas som kapaciteten i ett system att kunna anpassa sig vid en förändring och fortsätta utvecklas.

Vi ser ett stort behov att bygga anpassnings- och utvecklingsbart idag, och i uppdraget om Telestaden såg vi möjligheter att arbeta utifrån principer om resiliens och försöka utveckla dem i relation till stadsbyggnad. Som utgångspunkt använde vi sju resiliensprinciper framtagna av Stockholm Resilience Centre och anpassade dem till stadsbyggnadssammanhang.

Summering

Utveckla det befintliga
Farstas befintliga typologier används som utgångspunkt för nya bebyggelsestrukturer, områdets identitet och kulturhistoriskt viktiga miljöer bevaras och utvecklas varsamt.

Deltagande
Rika möjligheter för lärande och medborgardeltagande byggs in i områdets miljöer och infrastruktur.

Konnektivitet
Telestaden kopplas ihop med Farsta centrum genom ett utvecklat nätverk av gator, gång- och cykelförbindelser.

Gamla Televerkets byggnader med stort kulturhistoriskt värde.

Konceptcollage: Nya byggnadshybrider där en kombination av höga och låga delar ger en intressant helhet i mänsklig skala

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera