Årby Norra

Vård- och trygghetsboende samt förskola i Eskilstuna

I Årby Norra planeras ett kvarter som förenar vårdboende, trygghetsboende och förskola i ett koncept som vi har utvecklat tillsammans med Svenska Stadsbyggen, och som har anpassats efter platsen i Eskilstuna.

Uppdrag
Underlag till detaljplan, vård- och trygghetsboende samt förskola

Plats
Årby Norra, Eskilstuna

Beställare
Svenska Stadsbyggen

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Status
Antagen detaljplan

Vi har i en inbjuden byggherredialog tillsammans med Svenska Stadsbyggen tagit fram underlag till detaljplan för den västra delen av Årby norra, ett miljonprogramsområde i Eskilstuna. Tomten har tidigare rymt parkeringsplatser.

Projektets centrala idé är att gemensamma utrymmen i form av lokaler, gård och trygghetsboende och förskola kan ge hälsofrämjande effekter för både äldre och yngre. De möjliggör möten över generationsgränserna och en aktiv och social vardag. Samnyttjandet av gården ska anpassas utifrån verksamheternas respektive behov, och föregås av en analys för att hitta en användning som främjar synergieffekter.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera