Resilient stadsutveckling i Husby

Ny stadsväv för mångfald och rörelsemöjligheter

En ny stadsväv med en mångfald av bostadstyper, rörelsemöjligheter och ett nytt offentligt gång- och cykelstråk: Husbycabana. Det är några av delarna i vårt förslag för en resilient stadsutveckling i Husby.

Uppdrag
Stadsutveckling

Plats
Husby, Stockholm

Beställare
Svenska bostäder och Veidekke

Storlek
Stadsdel

Kontaktperson
Sanna Hederus, Magnus Schön

Status
Planskede

Hur kan vi bygga vidare på Husbys karaktär präglad av det sena miljonprogrammet och samtidigt möta dagens stadsbyggnadsideal om den täta gröna staden? Vi föreslår att uppdatera den funktionsuppdelade stadsdelen med en högre grad av blandning och mångfald med stor respekt och bevarande av de många befintliga kvaliteterna som finns idag. Med inspiration från vävstolens skyttel och varp vill vi skapa förutsättningar för en ny stadsväv med fler kopplingar till omgivningen som tillsammans med det befintliga bildar en ny helhet för Husby. Förslagets strukturella idéer ska ses som en stomme som med fördel fortsätter att utvecklas i dialog med invånarna.

Illustrationsplan

Typologi kvarter

Summering

Koppla ihop stadsdelar
Grundläggande för förslaget är en ny gata genom Husby som kopplar ihop stadsdelen med Akalla i väster och Kista i öster.

Tillgängliggöra natur och park
Husbys rika natur och i form av parker och naturområden uppdateras och tillgängliggörs genom nya gång- och cykelstråk. Längs stadsdelsgränsen mot Järvakilen föreslås ett nytt offentligt gång- och cykelstråk – Husbycabana.

Öka mångfalden i bostadsbeståndet
Fler lägenhetstyper, storlekar och upplåtelseformer berikar och ökar mångfalden i bostadsbeståndet samtidigt som det ger möjlighet att bo kvar i stadsdelen när ens livssituation ändras.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera