Lövholmen

Strategiskt planstöd i värdefull kulturmiljö

Lövholmen i Liljeholmen i Stockholm är ett centralt och vattennära stadsdelsområde med höga kulturvärden och stor utvecklingspotential. Här planeras en blandad stadsdel med bostäder, förskolor, parker och lokaler för kultur och kontor.

Uppdrag
Underlag till detaljplan

Beställare
Skanska

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Status
Planskede

Kod Arkitekter arbetar med planstöd och rådgivning på uppdrag av Skanska för att säkerställa att området går att komplettera med bostäder. Platsen är idag ett industriområde, och när gammalt möter nytt ska platsens historia vårdas och berika den nya stadsdelen med sociala och kulturella värden.  

Strukturplanen för området tas fram av Gehl Architects och Urban Minds.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera