Bikupan

Studentbostäder i högrest signaturbyggnad

Rymlig entrévåning med café, takterrass med gemensamhetslokal, CO-living-lägenheter och fasadgrönska. Det är några av kvalitéerna i Bikupan – en högrest studentskrapa som blir landmärke och mötesplats i den nya stadsdelen Roslags-Näsby i Täby.

Uppdrag
Studentbostäder

Plats
Roslags-Näsby, Täby

Beställare
DGF Projektering

Storlek
ca. 6 800 m2 BTA

Status
Projektering

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Byggnaden, belägen vid Roslags-Näsby station, blir 15 våningar hög med bostäder åt 216 studenter. Projektet är en del av ett stort stadsutvecklingsprojekt som omfattar ett nytt bostadsområde med höga hållbarhetsambitioner. Över 1400 nya bostäder ska produceras, och 18 byggaktörer och 16 arkitektkontor är engagerade i processen. Kods förslag Bikupan tog hem vinsten i det parallella uppdrag som beställaren DGF Projektering anordnade tillsammans med Täby kommun under våren 2019.

Storsatsning på gemensamma lokaler

En stor kvalitet i Roslags-Näsbys nya höghus är gemensamhetsytorna. Entrévåningens etagelösning skapar en dramatisk rumsupplevelse, med dubbel takhöjd och gott om rymd. Här finns även en bred trappa som går att sitta i och använda som läktare vid sammankomster. I entréplanets etagevåning finns en cafélokal med balkong som vetter mot torget. Högst upp i huset ligger en gemensamhetslokal och en takterrass med utsiktsmöjligheter i alla väderstreck.

Variation, materialkänsla och grönstruktur

Byggnadens innehåll går att läsa av även utifrån genom en variation i fasadgestaltningen mellan entrévåningen, studentlägenheterna och takvåningen. Materialet är ljus betong vars bearbetning växlar mellan slät och grov textur, vilket ger variation och känsla. Rummen har fransk balkong och sittnisch i fönstret och en relief i fasadelementet ger en ljus och skuggverkan till fasaden. Byggnaden har integrerad grönstruktur i form av klätterväxter på vajrar längs de två första våningarna, grönska på takterrass och blomsterlådor på balkongerna i riktning mot både spåren och torget. Studentbostäderna finns i tre olika typer: Ettor, tvåor samt CO-living lägenheter om 7 rok. Byggnaden kommer även att kunna nås direkt från stationen, via en entré som går från stationens gångbro över spåren.

Situationsplan