Solar Plexus

Sociala rum med solen i centrum


Ambitionen har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, kommersiella lokaler, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden.

Solen är projektets kärna; byggnaderna har en friare form jämfört med traditionella kvartersblock, anpassad för att skapa bästa möjliga solförhållanden på kvarterens torg, gårdsytor och grönområden.

Allt för att stärka området med nya värden i form av sociala och levande mötesplatser.

Vad vi ville uppnå

Grönstrukturer

Offentlig stadspark som binder ihop kvarteren. Gröna bostadsgårdar med odlingar och biotoptak som bidrar till den biologiska mångfalden.

Aktivitet dygnet runt

Ett rikt utbud av blandade funktioner och verksamheter; butiker, restauranger, kontor, bostäder, parker och torg. Lokaler för hälsa, sport och kultur. En aktiv stadsmiljö med liv och rörelse dygnet runt.

Social hållbarhet

Sociala mötesplatser, dygnet runt-bemannade receptioner och optimerat ljusinsläpp ger trygghet i kvarteret.

Situationsplan

Sektion

Kvartersprincip

Fler projekt