Solar Plexus

Sociala rum med solen i centrum

Solar Plexus kallar vi vårt förslag till socialt hållbara bostadskvarter i Kista. Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden.

Uppdrag
Förslag till stadsplan för tre bostads- och kontorskvarter

Plats
Kista Science City, Stockholm

Beställare
Klövern och Stockholms stad

Storlek
Ca 78 000 m2 BTA

Kontaktperson
Åsa Kallstenius och Lukas Narvaja

Status
Förslag i parallellt uppdrag, 2016

Våren 2016 fick vi uppdraget att ta fram ett förslag på utformning av tre kvarter i Kista, som del i ett parallellt uppdrag arrangerat av Klövern och Stockholm stad. Solenergi, grönska och sociala mötesplatser var ledorden i projektet. Vi ville ge stadsdelen nya värden i form av smarta bostadskvarter, som knyter an till Kistas starka profil inom teknisk utveckling. Solen är projektets kärna; byggnaderna har en friare form jämfört med traditionella kvartersblock, anpassad för att skapa bästa möjliga solförhållanden på kvarterens torg, gårdsytor och grönområden. Allt för att stärka området med nya värden i form av sociala, levande mötesplatser.

Klimatsmart och multifunktionellt

I förslaget erbjuder varje kvarter ett rikt utbud av blandade funktioner och verksamheter; butiker, kontor, bostäder, parker och torg. Lokaler för hälsa, sport och kultur. Genom att placera rätt sak på rätt plats skapas förutsättningar för en aktiv stadsmiljö med liv och rörelse dygnet runt. En central frågeställning i gestaltningsprocessen har varit; hur kan vi skapa bostäder som förvaltar Kistas karaktäristiska arkitektoniska uttryck? Genom klimat- och energismarta boenden där den senaste teknologin har en självklar plats får kvarteren en tydlig Kistakaraktär – där stadsdelens profil som Europas största teknik, informations- och kommunikationskluster tas tillvara.

Socialt hållbart och grönt

Stor vikt har lagts vid att säkra den sociala hållbarheten i kvarteren. Därför är sociala mötesplatser ett återkommande, centralt inslag: entrétorg mot gaturummet, centrala kvartersfoajéer vid huvudentréerna och ljusgårdarna, publika takvåningar i de höga bostadshusen. En dygnet runt-bemannad reception och optimerat ljusinsläpp ger trygghet i kvarteret. Den offentliga stadsparken binder ihop kvarteren och öppnar upp sig mot söder och Grönlandsgången – som på så sätt förstärks och bildar rörelse mot parken, med sina möjligheter för rekreation, hälsa och motion. Bostadsgårdarna ger utrymme åt socialt umgänge såväl som de boendes egna odlingar, och fungerar även som biotoptak som bidrar till den biologiska mångfalden.

Summering

Grönstrukturer
Offentlig stadspark som binder ihop kvarteren. Gröna bostadsgårdar med odlingar och biotoptak som bidrar till den biologiska mångfalden.

Aktivitet dygnet runt
Ett rikt utbud av blandade funktioner och verksamheter; butiker, restauranger, kontor, bostäder, parker och torg. Lokaler för hälsa, sport och kultur. En aktiv stadsmiljö med liv och rörelse dygnet runt.

Social hållbarhet
Sociala mötesplatser, dygnet runt-bemannade receptioner och optimerat ljusinsläpp ger trygghet i kvarteret.

Illustrationsplan

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera