Ursprung Lantmäteriet

Hallonbergen Centrum

Strukturplan för resilient centrumutveckling

Sundbybergs stad planerar utveckling för Hallonbergen med en blandning av bostäder, service och verksamheter. På uppdrag av Balder tar Kod Arkitekter fram en strukturplan för Hallonbergen Centrum.

Uppdrag
Strukturplan

Plats
Hallonbergen, Sundbyberg

Beställare
Balder

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Status
Planskede

Arbetet handlar om hur Hallonbergen Centrum kan utvecklas på ett hållbart sätt för att stärka trygghet, trivsamhet och socialt liv (se på Sundbybergs stads hemsida). Planen inkluderar bland annat nya bostäder, utveckling av torg, ytor för sport och rekreation samt befintlig centrumbyggnad och ombyggnad av bussterminal.

Hallonbergen planerades och byggdes under miljonprogrammet och ambitionen är att på ett respektfyllt sätt knyta samman den nya bebyggelsen med den befintliga stadsstrukturen, samt att genom förtätning i huvudsak på hårdgjorda parkeringsytor berika stadsdelen med nya typer av stadsrum och mötesplatser.

Planen ingår i det större stadsutvecklingsprojektet för Hallonbergen och Ör, där man genom flera olika projekt möjliggör för en närapå fördubbling av invånarantalet till 2030.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera