Skytteholm

Strategiskt planstöd åt Skanska

I samband med utbyggnaden av Mälarbanan inom stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta i Solna planeras för en ny stadsdel.

Uppdrag
Underlag till detaljplan

Beställare
Skanska

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Status
Planskede

Kod Arkitekter stöttar Skanska i utvecklingen av deras kvarter i strukturplanen. Målet är att möjliggöra för en klimatneutral stadsdel med goda stadsbyggnadskvaliteter och boendeförhållanden. Stadsutvecklingsprojektet längs Mälarbanan är omfattande och omfattar nya bostäder, kontor, verksamheter, stationer och nya kopplingar

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera