Kråkberget

Landskapsanpassade bostäder för framtidens Gustavsberg

På Kråkberget i Gustavsberg planeras nya bostäder i naturnära läge. Vi har anpassat bebyggelsen efter naturen och satsat på integrerade ekosystemtjänster och på att läka skadad topografi.

Uppdrag
Förslag till utveckling av området Kråkberget i Gustavsberg. Del i parallellt uppdrag.

Plats
Gustavsberg, Värmdö

Samarbetspartners
Landskapslaget

Beställare
Värmdö kommun

Storlek
Ca. 320 bostäder, 32 000 m2 BTA

Kontaktperson
Sanna Hederus och Magnus Schön

Status
Parallellt uppdrag 2016

Bebyggelsen är indelad i två områden: Kråkbyn och Skogsbyn. Där Kråkberget möter Skärgårdsvägen ligger Kråkbyn, uppe på berget ligger Skogsbyn som klättrar upp längs en skogsväg som följer befintlig topografi. Ett ledord i processen har varit ”Bygg rätt och tätt!”, vilket innebär att anpassa bebyggelsen efter naturen och bygga tätt och med minsta möjliga sprängning.

En bärande idé bakom utformningen av Kråkbyn har varit att stärka Skärgårdsvägen genom en strategi där bebyggelse och natur växelvis möter gatan och skapar en unik skärgårdsstadskaraktär. Husen i Kråkbyn ger också förutsättningar för ett aktivt stadsliv genom bottenvåningar som är möjliga att använda som lokaler.

Sektion

Summering

Naturanpassat
Tät bebyggelse som är anpassad efter naturen, med minsta möjliga åverkan

Läkande effekt
Återskapa topografi för att ”läka” skadade delar av området och koppla ihop områden som tidigare varit åtskilda

Ge tillbaka till ekosystemet
Skapa nya integrerade ekosystemtjänster både på byggnader och i närmiljön

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera