Illustrationsplan

Kvarter 18 – Landskap

Mångfald på terrassbjälklag

Barkarby i Järfälla växer så det knakar och Kods landskapsarkitekter är med och ser till att det blir växtlighet i stadsdelen. Denna bostadsgård ligger på terrassbjälklag ovanför kvarterets parkering. En plats skapad för ett rikt liv – både socialt och biologiskt.

Uppdrag
Bostadsgård

Plats
Barkarby, Järfälla

Beställare
ByggVesta

Entreprenör
Åke Sundvall Bygg

Storlek
5200 m2 tomt

Kontaktperson
Magnus Schön

Status
Under uppförande

På gården eftersträvas en tydlighet mellan vad som är privata uteplatser och de ytor som delas av de boende. Därför föreslås en kombination av växt- och träskärmar som markerar dessa gränser. Gården organiseras med utgångspunkt i förväntade rörelsemönster till olika målpunkter. Viktiga målpunkter blir bostadsentréer, grinden mot gatan och den samlande pergolan samt praktiska funktioner som cykelparkering och sopnedkast.

Ett rikt liv – socialt och biologiskt

Förslagets utformning syftar till att ge förutsättningar för ett rikt socialt liv i en bostadsnära utemiljö. De olika programmerade hörnen av gården ger de boende i alla åldrar möjlighet till att använda gården på olika sätt. Här kan man odla, leka, samlas eller bara njuta av sol och blomsterprakt. Flera sällskap kan använda gården utan att störa varandra. På olika sätt vill vi även ge förutsättningar för övrigt biologiskt liv på gården genom exempelvis fjärilsrabatter, äng, insektshotell samt frukt- och bärbuskar.

Känn dig som hemma!

Känslan på gården ska vara som en trädgård, inte en offentlig miljö. Detta görs genom en omsorg i detaljer, småskalighet och materialval som skiljer sig från gator och andra offentliga platser. Pergolan är navet på gården och centralt placerad. Här är gårdens naturliga mittpunkt och denna ges extra omsorg i utformningen, både gällande träkonstruktionen och växtval. Lösa möbler istället för fasta ger en flexibilitet i möbleringen och sittmöjligheter kan skapas där sol och vindförhållanden är bäst just för stunden. Det finns även informella sittplatser runt hela gården i form av kanter och gradänger. Vi har valt att skapa en lekmiljö istället för att placera ut lekutrustning. En värld i en skala anpassad för mindre barn byggs upp kring temat boplats. Här finns lekhus, lekbuskage och sandlåda men även boplatser för fåglar och insekter. Vi förslår en låg belysning i form av pollare som inte bländar och ger en mer intim känsla på gården.

Konceptuell inspiration från Japan

En japansk så kallad bentolåda är ett traditionellt sätt att ta med mat till jobbet eller en utflykt. Lådan är indelad i olika fack för att separera olika smaker och maträtter. På liknande sätt organiseras gården i Kvarter 18. Olika användning och karaktär separeras men hålls samtidigt ihop av ett gemensamt formspråk i form av byggda strukturer och markmaterial. Den konceptuella arkitektoniska ”koden” för projektet har därför fått titeln: Bento.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera