The Bronze

Bronsskimrande kil i berget


Hur skapar man ett attraktivt bostadshus på en tomt som i stor utsträckning består av en sprängd bergskant? Med The Bronze såg vi möjligheten att läka ihop landskapet och genom byggnadernas placering och gårdarnas terrassering skapa en kontakt mellan gatan och det ursprungliga berget bakom tomten. Relationen till berget har styrt volymernas placering och det arkitektoniska uttrycket. De fristående byggnadsvolymerna tillåter det bakomliggande berg- och skogsområdet att träda fram mellan husen.

Den bronsskimrande fasaden är projektets signum, gjord av kassetter i rostfri stålplåt. Fasadkassetterna är lagda i ett flätmönster för att framhäva skiftningarna och strukturen i de olika materialbehandlingarna. Den släta plåten kombineras med två andra plåtar med olika strukturer och storlek på präglingen. Under fönstren är den släta plåten perforerad likt räckena vid de franska balkongerna. Tillsammans ger de olika präglingarna och transparensen fasaden ett levande och varierat uttryck som förändras beroende på det aktuella vädret. Vid solsken får fasaden en glimrande och glödande karaktär och vid molnigt väder en matt och sober.

Vad vi ville uppnå

Kompakt bostadskvalitet

De välplanerade lägenheterna har alla stora fönster och antingen balkong eller fransk balkong för att låta ljuset ta sig långt in i rummen. Varje lägenhet ges maximalt med fasadvägg för att skapa ljusa öppna interiörer.

Förstärkning av omgivningen

De tre volymerna står likt skurna stenblock nedstuckna i marken och leder blicken vidare upp mot berget och det ovanliggande naturområdet. Olika höjder, former och vinklar utnyttjar tomten på bästa sätt. Den bronsskimrande fasaden reflekterar ljuset och vädret och förstärker de skarpa formerna. Smala gavlar som känns igen från kringliggande funkishus möter gatan.

Sammansatt helhet

Samma fasad, formspråk och material återkommer i de tre byggnadsvolymerna och gör att de upplevs som en sammanhängande helhet, något som gårdsytorna mellan husen också bidrar till att förstärka.

Skarphet och tydlighet

Skarphet och tydlighet är två ord som kan beskriva The Bronze arkitektur. Valet av stålplåt som fasadmaterial bidrar till att förstärka husets vinklar och skarpa hörn. Balkongerna är ett exempel på detta, där plåten bidrar till att sluta och hålla ihop volymen samtidigt som husets kanter accentueras. Den perforerade plåten med rutmönster ger balkongerna transparens och knyter an till mönstret i de franska balkongerna. Fasadens blanka yta kontrasteras mot den mjukare känslan i fönsternas trämaterial och i den eklaserade träpanelen bakom balkongerna. En ovanlig detalj är balkongernas konstruktion med ramar helt i smide på vilket plåten sedan fästs. Fasaden i stålplåt löper ända ner till marken vilket ger byggnadsvolymerna intrycket av monoliter. Sammantaget är The Bronze ett omisskännligt kvarter med en helt egen karaktär – som samspelar med den omkringliggande naturen och gatan och vars form och material ger associationer till brons och sten.

 

Situationsplan

Typplan

Sektion

Fler projekt