Kvarteret Paradiset – Offentliga rum

Urbana åkerholmar i Huddinge

I utvecklingen av kvarteret Paradiset i Huddinge centrum tog vi fram ett gestaltningsförslag för nya offentliga rum. Vi valde att inspireras av en specifik landskapstyp som är vanlig i Huddinge – åkerholmen.

Uppdrag
Offentliga rum

Plats
Huddinge centrum, Stockholm

Beställare
Huge fastigheter, Huddinge kommun

Storlek
Stadsdel

Kontaktperson
Magnus Schön

Status
Förstudie

Beställningen handlade om att fånga en gestaltning som var formell och lekfull på samma gång, och utifrån en hållbarhetsanalys av centrum vidareutvecklade vi utmaningen med frågan ”Hur kan stadsrummen bli grönare utan att ta för mycket plats? Utgångspunkten för gestaltningen av de offentliga rummen är hämtad från en specifik landskapstyp som återfinns i Huddinge kommun och över hela landet. Vi inspirerades av fenomenet Åkerholme, det vill säga rester av natur i det kulturpåverkade naturlandskapet och försökte återskapa dessa i stiliserad form i centrum. En del av Huddinges varumärke är dess rika och varierade natur som vi ser en stor potential i att även lyfta fram i centrum.

Exempel på växtgestaltning: Holme 1. Soligt ljusförhållande. Stiliserad solig åkerholme i tidigt stadium. Naturlik plantering, känsla av äng med pionjärer.

I den täta urbana situationen i Huddinge centrum är det en stor utmaning att utveckla gröna miljöer. Åkerholmen kan då tjäna som förebild och inspiration. Insprängd i ett kulturlandskap utvecklas det på åkerholmarna en rik och varierad flora som är både vacker och rik på biologisk mångfald. På liknande sätt vill vi att de stiliserade åkerholmarna i Huddinge centrum ska bidra till en rikare flora, mer biologisk mångfald och samtidigt vara ett stressreducerande element och bidra till ett lugn i centrum. Åkerholmen sätts in i ett urbant sammanhang och blir till gröna stadsholmar.

Kommuntorget

Entrétorget

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera