Photo: Måns Berg

Förskolan Rosteriet

En lugn miljö i bästa läge

En lugn miljö med rik kontakt med park och natur och avskild från trafik. När vi utformade bostadskvarteret Rosteriet i Liljeholmen fick förskolan det bästa läget.

Uppdrag
Förskola

Plats
Liljeholmen, Stockholm

Storlek
8 avdelningar. Totalt ca 1300 m2 BTA

Beställare
SSM Bygg och Fastighets AB

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Status
Färdigställd 2016

I inledningen av det här projektet gjorde vi en studie tillsammans med stadsdelsförvaltningen där vi analyserade befintliga förskolor för att identifiera komponenterna i en god förskolemiljö. Utifrån det kunde vi sedan enas om tre viktiga strategier för vårt projekt:

Förskolegård i ett bra läge

Rosteriets förskola ligger vackert mot Trekantsparken och sjön Trekanten. En förskolegård i ett gynnsamt läge är en stor kvalitet för barnen och personalen. Att förlägga den ut mot parken ger en rik miljö, istället för om den var vänd mot innergården där den skulle riskera att orsaka en trång, mörk och bullrig miljö.

Separata entréer

Förskolor med stora barngrupper och bara en entré gör förflyttningen mellan ute och inne krånglig för alla inblandade. Förskolan Rosteriet har fyra entréer, för att det ska vara enkelt att förflytta sig mellan ute och inne och att hitta sin egen avdelning. Dessutom ger entréerna en behaglig rytm till fasaden.

Planritning

En lugn interiör

I samråd med beställaren valde vi en strategi där vi satsade på en lugn interiör. Vi undvek därför starka färger som kan upplevas som stressande och valde istället en enkel färgsättning och materialitet. Hemvisten ligger mot fasad och ateljéer är placerade i bakkant med indirekt ljus och taklanterniner. Förskolan är så pass stor att man lagar sin egen mat på plats, därför finns det ett tillagningskök som ligger tillsammans med personaldelen.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera