Photo: Måns Berg

Förskolan Rosteriet

En kreativ miljö i bästa läge

En kreativ miljö med rik kontakt med park och natur och avskild från trafik. När vi utformade bostadskvarteret Rosteriet i Liljeholmen fick förskolan det bästa läget.

Uppdrag
Förskola

Plats
Liljeholmen, Stockholm

Storlek
8 avdelningar. Totalt ca 1300 m2 BTA

Beställare
SSM Bygg och Fastighets AB

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Status
Färdigställd 2016

Rosteriets förskola ligger vackert mot Trekantsparken och sjön Trekanten. Skolan har totalt åtta avdelningar och varannan avdelning har egen entré direkt utifrån vilket gör att korridorer undviks och fasaden blir livfull. Förskolan har en rumsstruktur där rummen länkas samman i en sekvens för att undvika korridorer och skapa naturliga rumsflöden. Hemvisten ligger mot fasad och ateljéer är placerade i bakkant med indirekt ljus. Personaldelen ligger avskild ihop med tillagningskök och inlastning.

Photo: Måns Berg

Materialitet i fokus

Grälla färger undviks i den inre färgsättningen. Istället är det fokus på materialitet, med exempelvis träslaget ask i invändiga glaspartier. Undertaken inom avdelningarna är i rastermetall där det finns möjlighet för förskolebarnen att hänga upp sina alster. I respektive hemvist finns skåpsväggar med inbyggd förvaring.

Situationsplan