Sandstugan

Hattstugor i blåbärsskogen

Små, karaktärsfulla hus som maximerar utsikt och samtidigt smälter in i den befintliga naturen. Det var visionen för Sandstugan, ett förslag till småhus i Botkyrka, Stockholm.

Uppdrag
Planförslag med två hustyper

Storlek
47 st. småhus à 130-160 m² BTA

Plats
Botkyrka, Stockholm

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Beställare
Viktor Hanson

Status
Idékoncept för småhus samt underlag till detaljplan, 2012

Projektet Sandstugan är ett förlag på små effektiva bostäder i naturmark. Husen smälter in i naturen och anpassar sig till naturen och utsiktslägena: grustaget i söder, skogen i norr. Visionen har varit att störa naturen så lite som möjligt, att skapa karaktärsfulla hus i tall och blåbärsskog.

Summering

Bevara blåbärsskogen
Tallskogen bevaras i största mån och vägen minskas, med skog kvar emellan de två vägarna. Vändplan kombineras med bollplan för lek. Tomterna placeras på trädäck för att inte störa naturen.

Utsikt
Husen ligger förskjutna så att de bakre husen ser ut mellan de främre. Husen placeras i sluttning efter terrängen, på toppen av berget för maximal sikt.

Små effektiva hus
Två sorters hus för enkel variation med starkt arkitektoniskt uttryck.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera