Skälby Landskap

Gemensamt uteliv i förstaden

När vi utformade den gemensamma bostadsgården för det här småhusområdet i Skälby ville vi ge gott om plats för lek och grönska, och en växtgestaltning som bygger vidare på den typiska svenska villatomten.

Uppdrag
Bostadsgård

Plats
Skälby, Järfälla

Beställare
FFAB

Storlek
9360 m2 tomt

Kontaktperson
Magnus Schön och Sanna Hederus

Status
Färdigställt 2017

Skälby i Järfälla är ett expansivt småhusområde med närhet till förskola, skola, grönområden och handel. Här har tolv parhus placerats utmed en ny angöringsgata vars linjeföring skapar nya rumsligheter både mot gård och gata. Ett gemensamt centralt gårdsrum med en mindre lekplats omgärdas av bebyggelse med små privata uteplatser i bottenvåningen.

Goda förutsättningar för liv mellan husen

Vi har format ett tätt grannskap med fokus på gemensamma grön- och lekytor. Här kan grannarna både fira midsommar och ställa ut gemensamma studsmattor. En fin kontakt etableras även till omgivande kvarter och parker.

En funktionell gatumiljö

Vardagen ska fungera praktiskt. Därför har stor vikt lagts vid funktionell gatumiljö där sophämtning och snöröjning ska klaras samtidigt som det ska kännas säkert att gå och cykla i området.

Illustrationsplan

Utvecklad och mångsidig flora

Växtgestaltningen i projektet bygger vidare på den typiska svenska villatomten. Olika sorters fruktträd och bärbuskar som associeras med den svenska villastaden kombineras med inspiration från amerikanska villagator. Fokus har lagts på trädkantade gaturum med varierad undervegetation i trädgropar. De gemensamma gräsytorna ges en lätt topografisk behandling med fristående träd i dungar och som solitärer. Längs ena kanten av det öppna grönrummet återfinns en lång perennrabatt med variation i växtval och blomning över hela säsongen. Vid grannskapets lekplats koncentreras fruktträd och bärbuskar. Växtvalet är anpassat till befintliga leriga markförhållanden och målet är att använda en lokal men utvecklad och mångsidig flora med vissa exotiska inslag. Tanken är att bostadsrättsföreningen ska få en bra och robust start på sina gemensamma planteringar och över tid kunna utveckla dom tillsammans.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera