The Bronze Landskap

Urban natur mellan husen

Landskapsuppdraget för bostadsgården till The Bronze handlade om att utforska mötet mellan gården och den angränsande naturmarken, med nya kopplingar och en växtgestaltning som fångar känslan av urban stiliserad natur.

Uppdrag
Bostadsgård

Plats
Mariehäll, Stockholm

Beställare
Glommen & Lindberg

Entreprenör
Sparre Vreede Partners

Storlek
3150 m2 tomt

Kontaktperson
Magnus Schön

Status
Färdigställt 2017

Möten mellan det urbana och naturen ger staden liv och naturen karaktär. The Bronze Landskap är ett sådant möte. Vid en byggnad som bryter fram ur berget har vi skapat intima gårdsrum och en slags entré till den intilliggande naturmarken. Här möts skimrande fasad, trä, lavar och klippor. Stadsliv möter växtliv och skapar en plats som är välplanerad och väldigt levande på samma gång.

Landskapsanpassad form

Vi har noggrant valt markmaterial från en mörk färgpalett och specifik växtlighet för att förstärka känslan av hällmarkstallskogen intill. Möbler och trädäck har formats och platsanpassats för olika situationer.

Stiliserad natur

Växtgestaltningen för att uppnå urban stiliserad natur är både komplex och enkel samtidigt. Platsen inventerades på växtmaterial och förslaget utgick från arter som återfanns lokalt med små tillägg och accenter.

Naturlek

I dialog med Stockholms stad utreddes möjligheten att använda den intilliggande hällmarkstallskogen som lekmiljö, där kojor och spännande naturliga lekrum redan fanns på plats. Naturmarken tillgängliggjordes genom koppling från gården.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera