Illustrationsplan

Ståthållaren Landskap

Bostadsgård med grön inramning i Danderyd

Med utgångspunkt i den typiska svenska villatomten har ambitionen i det här landskapsprojektet varit att skapa en bostadsgård med utvecklad grönska som ramar in gården och skapar en rofylld närmiljö.

Uppdrag
Bostadsgård

Plats
Djursholm, Danderyd

Beställare
Wåhlin fastigheter

Storlek
1750 m2 tomt

Kontaktperson
Magnus Schön

Status
Systemhandling, Bygglov

På en villagata i Djursholm planeras ett mindre flerfamiljshus med 14 lägenheter och tillhörande utemiljö. Tomten och byggnaden planeras i form och uttryck för att smälta in i villakaraktären. Bostadsgården ges en utvecklad grönska som ramar in gården – en grön ram – som ger de boende en avskild närmiljö och rofylld närmiljö för vardag och fest.

En grön ram

Den befintliga tomten utvecklas genom en grön ram som tar sin utgångspunkt i den typiska svenska villatomten där fastighetsgränsen ofta markeras av en häck eller ett staket. Den gröna ramen består av sparade uppvuxna träd som skärmar mot grannar i sydost och utvecklas med en dagvattenanläggning i form av en regnbädd med översvämningståliga växter mot norr samt artrika strukturplanteringar mot övriga grannar. Innanför ramen, närmst huset ges plats för vistelse och samvaro. Cykelparkering och parkering på förgårdsmark mot gata utförs med gräsarmering som medger infiltration av dagvatten.

Illustrationsplan

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera