Tabellen 8

Bostadshus som bjuder in kvarteret

Intill Sollentuna station ska ett nytt bostadshus uppföras med en blandning av bostäder, verksamheter och gemensamma rum.

Uppdrag
Bostadshus med publikt markplan

Plats
Malmparken, Sollentuna kommun

Beställare
ByggVesta

Storlek
Ca 8000 m2 BTA
116 lägenheter

Status
Vinst i markförsäljningstävling 2022

Kontaktperson
Sanna Hederus, Andrea Brandén

Platsen för Folkets rum ligger på en strategisk och mycket central del av Sollentuna. Här möter 2010-talets rutnätsstruktur närmast järnvägen och centrum 1970-talets storskaliga öppna stadsplanering. Den nya fronten av byggnader på norra sidan parken ramar tillsammans med de äldre husen in Malmparken som blir en tydligt avgränsad stadspark. Förslaget Folkets rum är den sista pusselbiten.

De kända husen på Malmvägen från 1972 är storskaliga volymer formade att möta parkens stora stadsrum. Allt är format av den tidens tro på rationalitet och upprepning. Byggnaderna på Malmvägen består av 10 stycken höga lamellhus med mer än 1200 bostäder. Husen står på en sockel i en våning som rymmer all sorts service. Gårdarna och bostäderna är upplyfta en våning men avskärmade och distanserade från parken och gångstråken. Området upplevs som slutet mot parken trots lokaler. Mot Malmvägen finns fler entréer och små och stora verksamheter i bottenvåningen vilket ger en tryggare miljö.

En fond för de viktiga stadsrummen

Resultatet av kommunens långsiktiga strategi att förtäta befintliga centrum, den tidigare upprustningen av husen på Malmvägen, Tusbystråkets omdaning och den just färdigställda Malmparken bildar alla kontext för vår byggnad. Det kommande nya bostadsområdet vid Malmplatsen, på mässans tidigare plats, kommer ytterligare stärka parken som en viktig och central plats för många invånare i framtidens Sollentuna.

Förslaget Folkets rum fyller ut tomten med en tydlig sockel i tre våningar med en högre volym i fem våningar ovanpå sig i vinkel mot nordost och nordväst. Volymerna bidrar till att rama in parken och att stärka upp gatukorsningarna och stadsrummen kring kvarteret. Att bottenvåningen är aktiv och av offentlig karaktär är nödvändigt för platsen. Den högre och mer stadsmässiga karaktären mot norr och stationen samspelar med de nya byggnaderna i kvarteret och närmar sig Malmvägen och Färgskrapans skala. Byggnaden öppnar sig mot söder och möter det stora parkrummet med en lägre volym.

Markplanet

En tydlig strategi för markplanet är att skapa en känsla av gemenskap mellan boendedelen och Basaren. En gemensam entré för både boende och besökare till att besöka medan bostadslobby och övriga bostadsytor i markplan, som exempelvis cykelrum, endast är till för de boende.

Bostadslobbyn, tillgänglig för de boende i huset, kommer vara öppen dygnet runt och aktivera huset även nattetid. Här kan studenter träffas eller plugga tillsammans in på småtimmarna utan att behöva gå utanför huset! I bostadslobbyn finns sociala ytor för att umgås, eller exempelvis spela pingis, likväl som postboxar, bibliotek, bytesskåp och verktygspool. Helt enkelt ett välkomnande rum för de boende att dela sin vardag i.

För att uppmuntra det lokala föreningslivet i Sollentuna kommer även föreningar erbjudas möjlighet att träffas i lobbyn. Cykelrummet med verkstadsdelen ligger i direkt anslutning till lobbyn. Både lobby och cykelrum är utformade med en publik karaktär och vänder sig mot både gata och atriumgård.

Basaren, som öppnar upp sig mot Tusbystråket och Malmparken, är fylld med ytor för olika typer av både permanenta och temporära verksamheter tillsammans med gemensamma ytor att vistas på. Temporära verksamheter kan vara lokala konstnärer som genomför en tillfällig pop-up eller mer säsongsbaserade aktiviteter som skördemarknad i början av hösten eller en julmarknad i slutet av året.

Passage och genomblick genom markplanet

Med sin transparenta utformning och öppenhet tillåter markplanet såväl genomblick som passage. Planet är utformat för att vistas i och vara ett extra vardagsrum som komplement till parkens och stråkens offentliga rum. Genom halvplan med trappor och hissar knyts platsens olika nivåer ihop. Glaspartier och vikpartier mot atriumgråden, cykelrum, basaren och liknande tillför en öppenhet och transparens som länkar samman dessa rum till en helhet.

Sektion

Atriumgården - en social bostadsscen

Byggnadens scen och hjärta är den lilla gården – ett atrium som kopplar ihop de boendes gemensamma rum med basarens mer offentliga rum. Likt en gammal teater omsluts scenrummet av balkonger, här i form av entréer till alla studentlägenheter. Här finns möjlighet att mötas, se och synas för den som vill.
Kring hela atriet finns det platser att uppehålla sig på för både boende och gäster - i boendelobbyn, i anslutning till kaféet och studieplatser för studenter. Under sommarhalvåret kan gården öppnas upp och användas för kulturevenemang och uteservering.

Atriumgården öppnar byggnadsvolymen och släpper in dagsljus i husets kärna. Ena delen av gården är skyddad för regn men den andra delen är öppen mot himlen och fungerande för växtlighet. Atriets fasader är utförda i trä.

Illustrationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera