Stadsutvecklingstjänster

Staden är ett organiskt system där vi alla ska bo, leva, mötas, röra oss och arbeta. Vi verkar för gröna, trygga och demokratiska livsmiljöer. För en långsiktigt hållbar och inkluderande stad.

Stadsutveckling för lätt tankarna till storstäder, men det handlar lika mycket om utveckling i hela landet – oavsett om det gäller en mindre ort på landsbygden eller ett miljonprogramsområde i utkanten av en stad. Att vi ser städer som system vars delar är sammankopplade är en central utgångspunkt i våra stadsutvecklingsprojekt. Det kräver att man zoomar ut, ser helhet, sammanhang och sakers relation till varandra. Därför arbetar vi med begreppet resiliens, vilket kan beskrivas som ett systems förmåga att stå emot kriser och anpassa sig vid förändringar. Det är användbart i stadsutveckling eftersom det rymmer mycket av vad städer behöver för att främja långsiktig hållbarhet. Ett resilient förhållningssätt förvaltar även insikten att människa och ekosystem är sammankopplade. Med utgångspunkt i Stockholm Resilience Centre’s sju punkter för att bygga resiliens i social-ekologiska system har vi utvecklat en metod för att arbeta med resiliens. Vi kallar den Resilient Stadsbyggnad.

Analyser som utgår från det befintliga och väger samman en mångfald av intressen
På Kod Arkitekter är vi måna om hur vi utför våra analyser och är stolta över vår förmåga att göra sammanvägningar som gynnar flera intressen samtidigt. Vår princip är att utgå från det befintliga och identifiera potentialen i det som redan finns. I det arbetet är analysen central, för att se befintliga värden, att förstå platser, deras historia och möjligheter att utvecklas på ett hållbart sätt.

Stor erfarenhet av kommunala processer
Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med kommuner och har mycket god förståelse för planprocessen och vad den innebär i stadsutvecklingsprojekt. Vi sätter stort värde på lyhördhet, inlevelseförmåga och flexibilitet i våra samarbeten. Att förstå platsen, området och människorna är centralt för ett framgångsrikt stadsutvecklingsprojekt, såväl som förmågan att inte låsa sig vid en lösning utan alltid vara öppen för nya riktningar och förändringar under arbetets gång. På Kod Arkitekter är vi stolta över vår ledarskaps- och inspirationsförmåga, såväl som vår förmåga att samverka prestigelöst och kommunicera tydligt i komplexa frågor.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta någon av våra chefsarkitekter:

Sanna Hederus
0703-45 57 85
[email protected]

Åsa Kallstenius
0707-42 76 32
[email protected]

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera