700 bostäder från Kod Arkitekter snart klara

Just nu pågår färdigställandet av ett flertal bostadsprojekt i Stockholmsområdet ritade av Kod Arkitekter. The Bronze i Mariehäll är ett exempel där de boende redan flyttat in och totalt färdigställs uppemot 700 bostäder. Gemensamt för projekten är ett stort fokus på platsanpassning och omsorg om detaljer.

– Vi är stolta över att vi ritar projekt som faktiskt byggs och inte stannar som visionsbilder. Nu befinner vi oss i en period då flera projekt färdigställs i Stockholm med omnejd, vilket är väldigt roligt att följa, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Gemensamt för projekten är platsanpassning och omsorg om detaljerna. Att låta platsens förutsättningar visa vägen för hur ett projekt utformas är en central idé i Kod Arkitekters verksamhet. Syftet är att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer som tar hänsyn till landskap och kulturhistoriska värden såväl som mänskligt liv och behovet av sociala, levande stadsrum. Omsorgen om detaljerna är viktig för kvaliteten. En byggnad ska tåla att upplevas på nära håll utan att intrycket försämras.

– Med tanke på den bygghets som råder är vi stolta över att medverka till hus som är omsorgsfullt gestaltade och som byggs med goda bostadskvaliteter och arkitektonisk skärpa, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Bostadsprojekt av Kod Arkitekter som snart är klara eller som nyligen färdigställts:

The Bronze – Bronsskimrande kil i berget

Flerbostadshus med 125, i huvudsak mindre, lägenheter. Relationen till berget har styrt volymernas placering och arkitekturens identitet. Den bronsskimrande fasaden är husets signum, gjord i rostfri stålplåt med olika ton och prägling. Lägenheterna är ljusa, öppna och väldisponerade.

Status: Inflyttat 2017
Plats: Mariehäll, Bromma
Beställare: Glommen & Lindberg
Entreprenör: Sparre Vreede Partners
Antal bostäder: 125

Seglarbyn – Sågtandat radhusområde i Gustavsberg

Radhusområde med sågtandsformade tak, inspirerade av Gustavsbergs porslinsfabrik. Området har planerats med raka gator för att skapa en visuell kontakt med vattnet. Uteplatser, privat entrégård och egen bilplats/carport. Husens inre centrala rum har högt i tak och öppnar sig både mot övervåningen och de två gårdarna vilket ger bostaden både vackra ljusinsläpp och en upplevd volym trots den yteffektiva planen på 5 rok, 97 m2.

Status: Inflytt under 2017
Plats: Gustavsberg, Värmdö
Beställare: Besqab
Antal bostäder: 31

Paraden – Kvarterspalats i Barkarbystaden

Kvarterspalats med grönskande innergård och sammanhängande formspråk, där klassiska boendekvaliteter tar plats i ett nutida sammanhang. Exempel på detta är lägenheter med tydligt definierade rum som är lättmöblerade, fönster ner till golv, pardörrar och långa siktlinjer genom bostaden. Samtliga lägenheter har ljusinsläpp från minst två håll, de större från tre håll. Paraden har en palatsinspirerad, högrest fond mot torget som ger kvarteret ett stadsmässigt uttryck. Material och kulörer ger kvarteret en särprägel, samtidigt som de är beständiga och åldras med värdighet. Blå puts, ljus terrazzo och nätta smidesdetaljer.

Status: Färdigställs 2018
Plats: Barkarbystaden, Järfälla
Beställare: Åke Sundvall Byggnads AB
Antal bostäder: 217

Rosteriet – Urban pusselknut i Liljeholmen

Stort bostadskvarter anpassat efter platsens förutsättningar och behov. Butiker mot Liljeholmsvägen ger ett aktivt gaturum, en cafélokal i kvarterets hörn bidrar till socialt utbyte och möten. Den stora förskolan i bottenplanet ligger vänd ut mot Trekantsparken, skapar liv och rörelse i området och ger goda möjligheter för barnfamiljer i kvarteret. Lägenheterna är välstuderade och ljusa och samtliga har stora balkonger eller uteplatser. Rosteriet är en närstudie i betongens kvaliteter – där skiftningar, reliefer och ett karaktärsfullt, matrisgjutet fasadmönster i husets sockel och portik visar den prefabricerade betongens förmåga att skapa ett varierat, levande uttryck och en stark arkitektonisk identitet.

Status: Inflyttat under 2016
Plats: Liljeholmen, Stockholm
Beställare: SSM Bygg & Fastighets AB
Antal bostäder: 225

Skälby – Parhus i trä med takterrass

12 st parhus med enkla volymer och vackra proportioner. Generösa takterrasser och uteplatser åt två håll ger en rik kontakt med den omkringliggande parkmiljön. En praktisk förvaringsvägg mellan husen ger en kvalitet i form av en privat sfär, samtidigt som den möjliggör husens täta placering som bidar till att området känns småskaligt och tryggt. En mörk, blågrå fasadfärg ger en sammanhängande visuell identitet och terrassens ramverk fortsätter ner på fasaden vilket ger ett omsorgsfullt bearbetat uttryck. Ornamenteringen ger en variation trots den upprepande parhustypologin.

Status: Inflyttat under 2017
Plats: Skälby, Järfälla
Beställare: FFAB
Antal bostäder: 24

Assistenten – Veranda för alla

Flerbostadshus med fem våningar och 59 smålägenheter, alla under 55 kvadratmeter. Entrébalkongen är tänkt att kännas som en gemensam veranda, med trä i fasad och en fast möblering med bord och sittbänkar närmast läghenhetsentréerna som ger en varm och inbjudande känsla. Byggnaden ligger i anslutning till en generös gemensam innergård med stora gräsytor, planteringar, utomhusgym och lekplats. En mötesplats för hela kvarteret. Gemensamma utrymmen utanför själva lägenheten såväl som bra och smarta planlösningar – ett socialt hus!

Status: Inflyttat under 2017
Plats: Ursvik, Sundbyberg
Beställare: HSB
Antal bostäder: 59