Byggnadstjänster

Med inlevelse och förståelse för platsen formar vi sinnliga byggnader med arkitektonisk skärpa, där genomtänkta val främjar hållbara lösningar över tid. Vi ritar allt från bostäder, arbetsplatser, vård och skolbyggnader till offentliga byggnader och byggnader för kultur och idrott.

På Kod Arkitekter brinner vi för livskraftiga och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Vi står för arkitektonisk kvalitet, med devisen att våra projekt alltid ska skapa nya värden för platsen, staden och människan. Därför ritar vi aldrig en byggnad utan att analysera dess relation till omgivningen i tre skalor: Staden/området, närområdet och den aktuella platsen. Ett sådant förhållningssätt gör skillnad för skapandet av god arkitektur som når sin fulla potential, utformad med omtanke för människor och livsmiljö. Långsiktig hänsyn ligger även till grund för byggnadens utformning där vi alltid strävar mot hållbara och återbrukbara material, resurseffektivitet, renoveringsbarhet och generalitet för att möjliggöra att en byggnad kan anpassas till förändrade behov i stället för att rivas.

Det mest hållbara är det som redan är byggt
Det mest hållbara är dock att förvalta det som redan finns på ett smart sätt. Vi är övertygade om att byggnader måste återbrukas i stället för att rivas, och det behöver ske i mycket högre utsträckning än vad som sker idag. Därför har vi gjort analys av befintliga byggnader och miljöer till en av våra paradgrenar. Vi är experter på att se värdet i det befintliga beståndet och hur det kan utvecklas genom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Resilienta kombinationsbyggnader för en hållbar framtid
En av våra hjärtefrågor är hur byggnader hänger ihop med mänskliga beteenden, något vi har specialstuderat i innovationsprojektet Elastiska Hem. Vi tror att framtidens bostäder kommer att vara mycket mer än bara en bostad – de kommer att erbjuda en rad olika funktioner och bidra till hållbar utveckling, bland annat genom att underlätta för människor att leva ett hållbart vardagsliv. Genom våra innovationsprojekt har vi skaffat omfattande kunskap om den här typen av kombinationshus, med delningsfunktioner, samnyttjande av lokaler, omställningsbara ytor och mötesplatser. Vi är också övertygade om att trä är materialet för framtiden, och därför har vi tagit fram Utvecklingsbara Trähus – ett industrialiserat bostads- och byggkoncept för flerbostadshus i trä, som är designade för att enkelt kunna utvecklas över tid och bidra till mer cirkulära resursflöden.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta någon av våra chefsarkitekter:

Sanna Hederus
0703-45 57 85
[email protected]

Åsa Kallstenius
0707-42 76 32
[email protected]

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera