Stadsutveckling

Staden är ett organiskt system där vi alla ska bo, leva, mötas, röra oss och arbeta. Vi verkar för gröna, trygga och demokratiska livsmiljöer. För en långsiktigt hållbar och inkluderande stad.

  • Byggda projekt
  • Pågående projekt
  • Föreslagna projekt
  • Stadsdelsutveckling
  • Centrumutveckling
  • Miljonprogramsutveckling