Innovation

Med ett designdrivet utforskande i tvärvetenskapliga team utvecklar vi nya lösningar på hållbarhetsutmaningar inom stad, landskap och boende.

  • Bostadsinnovation
  • Stadsutvecklings­innovation
  • Landskapsinnovation
  • Metod